نصب اپلیکیشن نبض گیاه در کافه بازار:  https://cafebazaar.ir/app/com.chakavak.shimikord/?l=fa

 


:QR

تصاویری از نرم افزار نبض گیاه: