کود های مایع رشد

کودها ی مایع رشد مشتمل بر کودهای اختصاصی جهت تغذیه محصولات زراعی و باغی و کودهای میکرو

کودهای جامد و مایع Flourish

کودهای جامد و مایع فلوریش تحت لیسانس شرکت ANAS- BNR آمریکا مشتمل بر کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو و کودهای آلی و بیولوژیک

پکیج های Flourish

پکیج های اختصاصی فلوریش برای اولین بار در ایران

تشخیص کمبود عناصر در گیاهان مختلف

در این بخش به بررسی علایم ظاهری کمبود عناصر در گیاهان مختلف می پردازیم تلاش ما بر این است که توسط علایم تشریح شده و عکسهای مختلف بتوان کمیود عناصر را در گیاهان تشخیص داد و نسبت به رفع آن کمبود اقدام نمود جهت استفاده از این قسمت با دفتر مرکزی صنایع شیمیایی شیمی کرد تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه شرکت صنایع شیمیایی شیمی کرد

شرکت صنایع شیمیایی شیمی کرد از سال 1380 با کسب مجوز رسمی از وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای آنالیزهای موسسه تحقیقات خاک و آب ، تولید انواع کودهای مایع و جامد با نام تجاری رشد را آغاز و سپس کودهای جامد و مایع با نام تجاری FLOURISH ( تحت لیسانس شرکت BNR- ANAS آمریکا) را به بازار عرضه کرد.