شیمی کرد در رسانه ها

پایگاه خبری اخبار روزانه کشاورزی

شیمی کرد؛ نگاهی دانش محور، آینده نگر و با تولیدات منحصربفرد

۱۴ دی ماه سال ۱۴۰۲

گفت و گوی مدیرعامل صنایع شیمیایی شیمی کرد با

رسانه IFAJ (دام و کشت و صنعت)

دی ماه سال ۱۴۰۱

وبسایت اخبار سبز کشاورزی (مزرعه سبز)

قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده را زمین‌گیر می‌کند

۱۰ دی ماه سال ۱۴۰۱

آژانس خبر آتیه آنلاین

ارزیابی داوران وزارت تعاون از صنایع شیمیایی شیمی کرد

۱۱ مهر ماه سال ۱۴۰۱

گفت و گوی مهندس فرشاد طیاری با «مجله مواد شیمیایی»

هدف ما خودکفایی کامل در تولید نهاده های کشاورزی است

تیر ماه سال ۱۳۹۸