گالری تصاویر

۱۹ تا ۲۲ دی ۱۴۰۱

نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

۱ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی

مجتمع نمایشگاهی گفتگو - تهران

۹ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد

نمایشگاه بین المللی مشهد

آذر ماه ۱۳۹۷

بازدید از کارخانه صنایع شیمیایی شیمی کرد

حضور معاونت محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی