پرسشنامه همایش استان فارس

درود بر شما شیمی کردی عزیز

باعث مسرت و افتخار بود که به واسطه همایش صنایع شیمیایی شیمی کرد در استان فارس، از نزدیک شما دوستان را ملاقات کردیم. لطفاً با ارائه نظرات خود ما را در برگزاری هرچه بهتر چنین برنامه هایی همراهی فرمائید: