اخبار نمایشگاه ها

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

صنایع شیمیایی شیمی کرد مقدم شما را در ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران گرامی می دارد.

مکان: تهران، اتوبان چمران، مجتمع نمایشگاهی گفتگو، سالن آفتاب، غرفه ۸۲، صنایع شیمیایی شیمی کرد

زمان: ۲۵ لغایت ۲۸ دی ماه

ساعت: ۱۴ الی ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید