اخبار نمایشگاه ها

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان خراسان

صنایع شیمیایی شیمی کرد مقدم شما را در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان خراسان گرامی می دارد.

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد – سالن ابوسعید – مولوی، غرفه ۲۴/۱، صنایع شیمیایی شیمی کرد

زمان: ۳ لغایت ۶ بهمن ماه

ساعت: ۱۵ الی ۲۱

دیدگاهتان را بنویسید