اخبار نمایشگاه ها

گزارش تصویری دهمین نمایشگاه جامع کشاورزی

۱۴۰۲/۱۰/۱۹

حضور صنایع شیمیایی شیمی کرد در

دهمین نمایشگاه جامع کشاورزی

۱۲ تا ۱۵ دی ۱۴۰۲

نمایشگاه بین المللی تهران (چمران)

دیدگاهتان را بنویسید