نمایش دادن همه 16 نتیجه

برخی از محصولات

کلات منیزیم ۵%

کلات منگنز ۴%

کلات مس ۵%

کلات روی ۴% غنی شده با گوگرد

کلات آهن مایع ۵%

کلات آهن جامد ۶%

پتاسیم ۲۰%

فسفات ۲۰%

بُر ۱۵% فلوریش

بُر غنی شده با اسید آمینه

کلات منیزیم ۱۱%

کلات مس ۱۴%

کلات منگنز ۱۲%

کلات روی ۱۵%

کلات آهن ۱۰%

کلات آهن %۶ غنی شده با روی