نمایش 1–50 از 117 نتیجه

برخی از محصولات

مونوآمونیوم فسفات داناتک (۲۵ کیلویی)

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

سولفوپتاس ۵۰% داناتک

هیومیک پاور فلوریش آلترا

سولفوپتاس ۵۲% آندا

اوره فسفات آندا

مونو آمونیوم فسفات آندا

مونو پتاسیم فسفات آندا

پکیج اختصاصی گندم و جو – کشت دیم

کود جامد اسیدآمینه ۹۰% فلوریش آلترا

سولفوپتاس نیوپک فلوریش

مخصوص گندم و جو (۱ لیتری)

فسفیت پتاسیم

چالکود فلوریش (۲۵ کیلویی)

کود جامد اسیدآمینه ۵۰% فلوریش آلترا

کود جامد موبرزینک فلوریش آلترا

کود جامد کمبی فلوریش آلترا

مخصوص زعفران (۱ لیتری)

مخصوص سیب زمینی (۱ لیتری)

گارد ۲ فلوریش

گارد ۱ فلوریش

مخصوص یونجه (۱ لیتری)

مخصوص مزارع (۱ لیتری)

فروت سِت (۱ لیتری)

مخصوص درختان میوه (۱ لیتری)

میکرو میکس مایع

میکرو میکس جامد

مخصوص سیب زمینی (۵ لیتری)

کلات منیزیم ۵%

کلات منگنز ۴%

کلات مس ۵%

کلات روی ۴% غنی شده با گوگرد

سورفکتانت نئوفارم

کلات آهن مایع ۵%

کلات آهن جامد ۶%

آمینوپاور فلوریش

PK 52-34 (1 Kg)

NPK 20-20-20 (25 Kg)

NPK 20-20-20 (1 Kg)

NPK 15-5-30 (1 Kg)

MAP 12-61 (25 Kg)

NPK 12-12-36 (1 Kg)

NPK 10-52-10 (1 Kg)

پکیج تیپ تاپ مخصوص چغندرقند

پکیج عمومی زراعت

پکیج اختصاصی گندم و جو – کشت آبی

پکیج اختصاصی سیب زمینی

پکیج اختصاصی سبزی و صیفی

پکیج اختصاصی ذرت