نمایش 1–50 از 113 نتیجه

برخی از محصولات

هیومیک پاور آلترا فلوریش

سولفوپتاس ۵۲% آندا

اوره فسفات آندا

مونو آمونیوم فسفات آندا

مونو پتاسیم فسفات آندا

پکیج اختصاصی گندم و جو – کشت دیم

کود جامد اسیدآمینه ۹۰% آلترا فلوریش

سولفوپتاس نیوپک فلوریش

مخصوص گندم و جو (۱ لیتری)

فسفیت پتاسیم

چالکود فلوریش (۲۵ کیلویی)

کود جامد اسیدآمینه ۵۰% آلترا فلوریش

کود جامد موبرزینک آلترا فلوریش

کود جامد کمبی آلترا فلوریش

مخصوص زعفران (۱ لیتری)

مخصوص سیب زمینی (۱ لیتری)

گارد ۲ فلوریش

گارد ۱ فلوریش

مخصوص یونجه (۱ لیتری)

مخصوص مزارع (۱ لیتری)

فروت سِت (۱ لیتری)

مخصوص درختان میوه (۱ لیتری)

میکرو میکس مایع

میکرو میکس جامد

مخصوص سیب زمینی (۵ لیتری)

کلات منیزیم ۴%

کلات منگنز ۴%

کلات مس ۴%

کلات روی ۴% غنی شده با گوگرد

سورفکتانت نئوفارم

کلات آهن مایع ۴%

کلات آهن جامد ۶%

آمینوپاور فلوریش

PK 52-34 (1 Kg)

NPK 20-20-20 (25 Kg)

NPK 20-20-20 (1 Kg)

NPK 15-5-30 (1 Kg)

MAP 12-61 (25 Kg)

NPK 12-12-36 (1 Kg)

NPK 10-52-10 (1 Kg)

پکیج تیپ تاپ مخصوص چغندرقند

پکیج عمومی زراعت

پکیج اختصاصی گندم و جو – کشت آبی

پکیج اختصاصی سیب زمینی

پکیج اختصاصی سبزی و صیفی

پکیج اختصاصی ذرت

پکیج اختصاصی چغندرقند

پکیج اختصاصی برنج

کود جامد فلوریش مخصوص مزارع

کود جامد فلوریش مخصوص پنبه