نمایش 1–50 از 80 نتیجه

برخی از محصولات

فلوریش پرایم (گرانوله – ۲۵ کیلویی)

کلسیم جامد ۲۸% فلوریش آلترا

فلوریش پرایم (گرانوله – ۱۰ کیلویی)

کلسیم مایع ۱۰% فلوریش آلترا

فسفر مایع ۶۰% فلوریش آلترا

پتاس مایع ۶۰% فلوریش آلترا

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

سولفوپتاس %۵۳ فلوریش آلترا

سولفوپتاس ۵۰% داناتک

هیومیک پاور فلوریش آلترا

سولفوپتاس ۵۲% آندا

کود جامد اسیدآمینه ۹۰% فلوریش آلترا

سولفوپتاس نیوپک فلوریش

فسفیت پتاسیم

چالکود فلوریش (۲۵ کیلویی)

کود جامد اسیدآمینه ۵۰% فلوریش آلترا

کود جامد موبرزینک فلوریش آلترا

کود جامد کمبی فلوریش آلترا

گارد ۲ فلوریش

گارد ۱ فلوریش

میکرو میکس مایع

میکرو میکس جامد

کلات منیزیم ۵%

کلات منگنز ۴%

کلات مس ۵%

کلات روی ۴% غنی شده با گوگرد

کلات آهن مایع ۵%

کلات آهن جامد ۶%

آمینوپاور فلوریش

PK 52-34 (1 Kg)

NPK 20-20-20 (25 Kg)

NPK 20-20-20 (1 Kg)

NPK 15-5-30 (1 Kg)

MAP 12-61 (25 Kg)

NPK 12-12-36 (1 Kg)

NPK 10-52-10 (1 Kg)

کود جامد فلوریش مخصوص مزارع

کود جامد فلوریش مخصوص پنبه

کود جامد فلوریش مخصوص حبوبات

کود جامد فلوریش مخصوص برنج

کود جامد فلوریش مخصوص یونجه

کود جامد فلوریش مخصوص کلزا

کود جامد فلوریش مخصوص گوجه فرنگی و خیار

کود جامد فلوریش مخصوص سبزیجات و صیفی جات

کود جامد فلوریش مخصوص سیب زمینی

کود جامد فلوریش مخصوص چغندرقند

کود جامد فلوریش مخصوص ذرت

کود جامد فلوریش مخصوص گندم و جو

کود جامد فلوریش مخصوص درختان میوه

کود جامد فلوریش فروتسِت