نمایش 1–50 از 72 نتیجه

برخی از محصولات

کود جامد اسیدآمینه ۹۰% آلترا فلوریش

کود جامد موبرزینک آلترا فلوریش

کود جامد اسیدآمینه ۵۰% آلترا فلوریش

کود جامد فلوریش فروتسِت

موبرزینک

کود جامد فلوریش مخصوص درختان میوه

فسفیت پتاسیم

آمینوپاور فلوریش

کود جامد فلوریش مخصوص پنبه

کود جامد فلوریش مخصوص حبوبات

کود جامد فلوریش مخصوص برنج

کود جامد فلوریش مخصوص گوجه فرنگی و خیار

کود جامد فلوریش مخصوص سیب زمینی

کود جامد فلوریش مخصوص چغندرقند

کود جامد فلوریش مخصوص ذرت

کود جامد فلوریش مخصوص مزارع

کود جامد فلوریش مخصوص یونجه

کود جامد فلوریش مخصوص کلزا

کود جامد فلوریش مخصوص سبزیجات و صیفی جات

کود جامد فلوریش مخصوص گندم و جو

کلات مس ۱۴%

کلات مس ۵%

کلات آهن ۱۰%

بُرآمین ۱۵%

کلات آهن %۶ غنی شده با روی

آمینو پلاس فلوریش

PK 52-34 (1 Kg)

NPK 10-52-10 (1 Kg)

کود جامد کمبی آلترا فلوریش

کلات میکرو کمبی

بُر ۱۵% فلوریش

PK 52-34 (10 Kg)

NPK 10-52-10 (10 Kg)

NPK 12-12-36 (1 Kg)

کلات آهن جامد ۶%

سیلیکات پتاسیم

NPK 12-12-36 (10 Kg)

گارد ۲ فلوریش

فسفات ۲۰%

کلات منگنز ۴%

کلات روی ۱۵%

کلات روی ۴% غنی شده با گوگرد

کلات آهن مایع ۵%

کلات منگنز ۱۲%

MAP 12-61 (10 Kg)

MAP 12-61 (25 Kg)

کلات منیزیم ۵%

میکرو میکس مایع

گارد ۱ فلوریش

NPK 5-25-25+Zn (10 Kg)